| Register |
Blom, Jan Gustav
* 12. Januar 1832 in Stømsø (Norwegen)
† 19. Oktober 1903 in Larvik (Norwegen)
Architekt und Bauingenieur / 1849–1852 Studium an der Polytechnischen Schule in Hannover, Schüler von Conrad Wilhelm Hase / 1856 Wege-Bauingenieur in Askim (Norwegen)

Zitat aus Scheel: »1856 ansat ved den norske Stats Veivæsen, var 1874–1882 Sektionschef ved Bygningen af Smaalensbanen og blev 1898 Amtsingenieur i Jarlsbergs og Laurvigs Amter, fra 1902 med Bopæl i Laurvig; han er R. af St. Olaf

Nachruf aus Jarlsberg & Larviks Amtdtidende. 1903, Nr. 171, 19/10: Amtsingeniør Blom †
»Uden forudgaaende Sygelighed - Lørdag var han saaledes i fuldt Arbeide - er Amtsingeniør Jahn Gustav Blohm idagmorges afgaaet ved Døden af Hjertelammelse.
Afdøde var født i Drammen 1832 og fik sin Uddannelse som Ingeniør i Tyskland. I 1856 ansattes han i Veivæsenets Tjeneste, i 1860 som Afdelingsingeniør, i hvilken Stilling han siden har virket lige til han i 1898 konstitueredes som Amsingeniør i Jarlsberg og Larviks Amt. I Mellemtiden var han 8 Aar i Jernbanens Tjeneste med Bopæl i Sarpsborg og byggede i denne Tid bl.a. Sarpsbroen.
Ingeniør Blom var anseet som en meget dygtig Ingeniør. Han var her i Amtet meget afholdt for sin altid pligtopfyldende og konduitemæssige Optræden, som han forbandt med et elskværdigt og vindende Væsen.
I 1891 udnævntes han til Ridder af St. Olafsordenen for Fortjenester af Veivæsenet

Literatur:

Quellen:

| nach oben |
Logo W3C HTML 4.01 Strict Logo W3C CSS